KARISEUDDANNELSEN

Facebook Google+ afa

 UDDANNELSENS INDHOLD

k5

k6

k4

Om Kariseuddannelsen

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er individuel, hvorfor hver elev har sin egen uddannelses- og undervisningsplan. Uddannelsen er helhedspædagogisk organiseret, således der er tæt sammenhæng mellem selve uddannelsen og den unges hele liv.

kort

Seneste nyheder

En fælles vej til voksenlivet

Kariseorganisationen består foreløbig af fire selvejende institutioner. Karise Efterskole er en specialefterskole for unge med særlige læringsforudsætninger. Kariseuddannelsen er vores STU, Forkanten er et botilbud og Kulturhuset Leopold vores socialøkonomiske virksomhed. Ideen bag ”Kariseorganisationen” er, at de 4 institutioner med udgangspunkt i fælles værdigrundlag vil danne rammen om det pædagogiske arbejde, der leder de unge fra efterskolen gennem den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, til et aktivt og ligeværdigt voksenliv.

Institutionernes tætte samarbejde og fælles værdigrundlag sikrer et trygt og sammenhængende flow mellem institutionerne og overgangen fra ung til voksen.

Kaef

kaud

Forkanten

leo

Kaef

Forkanten

kaud

leo

Vi støtter “Denmark paralympic team”

h

Facebook tidslinje

The requested album cannot be loaded at this time. Generic Facebook error.

Jeg er elev
Jeg er..