Skema

Skema 2016 2017

Praktiske oplysninger

Vagttelefon

En af aftenvagterne har telefonvagt om natten.

I weekenderne er der ligeledes en lærer, som har vagttelefon om natten. Eleverne kan altid kontakte vagttelefonen på 2916 5870 ved sygdom eller andre problemstillinger, som ikke kan løses ved fælles hjælp i huset.
I dagtimerne kan eleven kontakte kontoret på 5950 5870.

Opstår der ændringer i elevens ankomsttid om søndagen, SKAL der gives besked til vagttelefonen.

Weekend

Der laves en weekendplan over aktiviteter.

 

Elever, der ikke skal være på Kariseuddannelsen i weekenden, skal meddele dette på ugens husmøde – ligesom eleven skal give besked om han/hun kommer til spisetid. Ankomst søndag på Kariseuddannelsen senest kl. 21.

Der kommer personale hver dag i weekenden.
Der er weekendmøde hver fredag kl. 14.15, hvor elever og weekendlærere indgår aftaler om mad, samspisning og gæster.

Ferier

Kariseuddannelsen er elevernes hjem, mens de går her. Derfor har vi aldrig lukket.

 

Skolestart søndag d. 6. august 2017.

 

Ferier skoleåret 2017- 2018

 

 

Efterårsferie:  16.10 – 22.10 (begge dage incl)

 

Juleferie:  21.12 – 2.1 ( begge dage incl)

 

Vinterferie: 12.2 – 18.2  ( begge dage incl)

 

Påskeferie: 26.3 – 2.4 (begge dage incl)

 

St. Bededagsferie: 27.4 – 29.4 (begge dage incl)

 

Kristihimmelfartsferie: 10.5 – 13.5 (begge dage incl)

 

Pinseferie: 19.5 – 21.5 (begge dage incl)

 

Sommerferie d 25.6.18 – 6.8.18

E-boks

Da hovedparten af eleverne på Kariseuddannelsen er voksne, kommer der vigtige breve om afgørelser samt bevillinger, på elevens personlige e-boks.

Vi er behjælpelige med at tjekke e-boks i samarbejde med eleven.

Forsikring

Eleverne er erstatningsansvarlige overfor skader, som de måtte forvolde på uddannelsen. Uddannelsen kan ikke forsikre elevernes ejendele mod tyveri eller skader. Det anbefales, at eleven selv tegner forsikring herfor.

Uddannelsen har tegnet ulykkesforsikring på alle elever.

Forældresamarbejde

Uddannelsen lægger op til et godt samarbejde med familien bag den unge. Vi inviterer årligt til forskellige arrangementer, der fremgår af årsplanen.

 

Yderligere møder aftales individuelt efter behov.

Huslærer

Hvert hus har en huslærer tilknyttet. Spørgsmål knyttet til hverdagen og personlig omsorg rettes til huslærer.

Spørgsmål vedrørende den unges uddannelse rettes til de pædagogiske planlæggere.

Jeg er elev
Jeg er..