Værdigrundlag

Alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset evner og social baggrund.

Det enkelte menneske skal blive så livsdueligt som muligt til både at nyde og yde i tilværelsen.

Kvalitet i det menneskelige fællesskab bygger på den enkeltes engagement og medansvar.

Det enkelte menneske skal opdage og udnytte sit potentiale.

Formål med uddannelsen

(uddrag fra bekendtgørelsen af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov)

§ 1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.
Stk 2. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Målsætning for de studerende

 • At unge på Kariseuddannelsen støttes i at opnå højst mulig grad af selvstændighed, for at kunne yde og nyde i eget liv.
 • At den enkelte unges uddannelsesforløb tilrettelægges ud fra individuelle forudsætninger og opnåelige mål, med afsæt i Uddannelsesplanen fra UU.
 • At den enkelte studerende har en individuel undervisningsplan, som eleven deltager aktivt i at udarbejde og følge op på, med henblik på ejerskab og indflydelse på eget liv.
 • At den unge selvstændiggøres gennem hverdagens mange opgaver og rutiner med rengøring, indkøb, madlavning, personlig hygiejne m.m.
 • At den unge med særlige forudsætninger gives medansvar og selvbestemmelse i sig eget liv – og støttes i at tage dette.
 • At den unge støttes i at lære at danne sociale relationer og får et socialt netværk, der rækker ud over familien.
 • At den unge støttes i at skabe et aktivt fritidsliv.
 • At den unge afprøver potentialer for tilknytning til arbejdsmarkedet – med henblik på efterfølgende inklusion på arbejdsmarkedet.

Kostvision

Visionen er:

 • At de Studerende i dagligdagen på Kariseuddannelsen får tilbud om optimal og tilstrækkelig ernæring i form af sund, lækker og velsmagende mad.
 • At vi via sund mad kan påvirke trivsel og indlæringsevne i positiv retning
 • At sikre en stabil blodsukkerbalance dagen igennem ved at tilbyde 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider – I samarbejde med de studernede og at måltidet skal være et rart og fælles samlingspunkt

 

Hvad gør vi:

 • Maden vi serverer i samarbejde med de studerende, er spændende, varieret, sund, lækker og ser indbydende ud.
 • Søde sager og sukkerholdige fødevarer nedprioriteres i hverdagen til fordel for sunde alternativer.
 • Måltiderne er en obligatorisk del af hverdagen og spises sammen med kammerater og lærere i husene og til fællesspisning
 • Vi anvender årstidens friske frugter og grøntsager
 • Vi anvender så vidt det er muligt råvarer af økologisk oprindelse.
 • Vi underviser i sund kost og varieret mad
 • Vi arbejder miljøbevidst i vores tilgang til madlavningen i forhold til råvarer, indkøb, tilberedning, rengøring, hygiejne m.m.
 • Vi er opmærksomme på anvendelsen af andre proteinkilder som bønner og linser, da disse er righoldige på fibre, vitaminer, er fedtfattige og medvirker til at stabilisere blodsukkeret.
 • Vi benytter os kun af groft brød, brune ris og fuldkornspasta.
 • Vi serverer diætkost, hvis det er lægeligt begrundet.
 • Vi opfordrer forældre til at bakke op om den sunde ”uddannelseslivsstil” i forhold til at minimere lommepenge til slikkøb i byen.
 • Personalet er konstant i udvikling uddannelsesmæssigt.
 • Vi udvikler undervisningen og afprøver mange nye retter i løbet af skoleåret, i samarbejde med de studerende
 • Vi forsøger at skabe en balance mellem traditionelle danske retter og mad fra andre lande. Dette gør vi for at gøre vores elever interesseret i madlavning og for at lære dem, at være åbne overfor andre kulturer.
Jeg er elev
Jeg er..