Kostvision

• At vi via sund mad kan påvirke trivsel og læringsparathed i en positiv retning.

• At sikre en stabil blodsukkerbalance dagen igennem, ved at opfordre eleverne til at spise flere mindre
sunde måltider, i stedet for 3 store – og ved at tilbyde eleverne sunde mellemmåltider.

• At eleverne i dagligdagen lærer at vælge det sunde alternativ i indkøbssituationen samt tilbereder og
indtager sund og varierende kost, som er indbydende og velsmagende.

• At aftensmåltidet tilbydes som et rart samlingspunkt i boenhederne.

Kostvision omsat i den pædagogiske praksis:

Kariseuddannelsen har formuleret overordnede målsætninger for elever på Kariseuddannelsen
En af disse er følgende:

• At den unge selvstændiggøres gennem hverdagens mange opgaver og rutiner med rengøring,
indkøb, madlavning, personlig hygiejne m.m.
I arbejdet med opfyldelse af denne målsætning, indgår kostvisionen i forbindelse med indkøb og
madlavning. Kostvisionen skal altid omsættes i den pædagogiske praksis, med afsæt i den enkelte elevs forudsætninger og
ernæringsbehov. Det betyder, at:
• Kostvisionen skal omsættes til en meningsfuldhed for den enkelte elev, således at eleven så vidt
muligt oplever forståelse for kostens betydning.

• Vi arbejder med motivation for den enkelte elev.

• Vi søger at motivere gennem medbestemmelse for eleven, eksempelvis ved at eleven selv kan vælge,
hvilke retter eleven gerne vil lære at fremstille.

• Vi arbejder med madplaner, for at sikre en varieret kost.

• Mål og metoder vil variere fra elev til elev.

• Vi har klart formulerede holdninger til elevernes indtagelse af slik, chips, sodavand og lignende, som
fremgår af ”Den lille hus-abc” til eleverne.
”Slik, sodavand, chips, wienerbrød, kager o.l. indtages ikke i hverdagen. Dette hører ferie og weekender til, idet der dog
samtidig skal være rimelighed i de indtagne mængder.

Lærerne vil formidle, støtte og anvise i efterlevelsen af vores kostvision og retningslinjer”.
Det betyder ikke, at der er elever som ikke skal have sund kost.

Jeg er elev
Jeg er..