Om kariseuddanneslen

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er individuel, hvorfor hver elev har sin egen uddannelses- og undervisningsplan. Uddannelsen er helhedspædagogisk organiseret, således der er tæt sammenhæng mellem selve uddannelsen og den unges hele liv. I boundervisningen lærer den unge i høj grad at bo ved at bo. En stor del af undervisningen er opbygget som modulundervisning, således at uddannelsen kan tilrettelægges ud fra den enkelte elevs uddannelsesplan, interesser og evner. Året er inddelt i fire moduler. Der lægges vægt på at styrke den unges sociale liv med deltagelse i fritids- og idrætsaktiviteter.

Eleven vil i praksis få mulighed for at afprøve potentialer for tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor praktikkerne måske kan udvikles til varige jobs.

Jeg er elev
Jeg er..