Uddannelsens indhold

Kariseuddannelsen tilrettelægger den unges uddannelsesforløb under hensyntagen til den enkeltes kompetencer, modenhed og interesser, med sigte mod progression i den unges udvikling. Der arbejdes med ålsætninger indenfor såvel den undervisningsmæssige del som den personlige og sociale. Med afsæt i elevens uddannelsesplan (udarbejdes af Ungdommens Uddannelsesvejledning i samarbejde med eleven og dennes forældre) tilrettelægger Kariseuddannelsen i samarbejde med eleven en individuel undervisningsplan. Undervisningen kan inddeles i følgende hovedpunkter:

^BC81C192AB3C1642F767F0700066C84B216EF68A70A06A03A9^pimgpsh_fullsize_distr

Skema

Skema uddannelsen -page-001
Jeg er elev
Jeg er..