Boundervisning

Kariseuddannelsen tager således afsæt i, at eleven lærer gennem egne oplevelser og handlinger – hvorfor vi lægger vægt på sammenhængen i, at eleven såvel bor som uddanner sig på Kariseuddannelsen. Boundervisningen fokuserer på elevens læring gennem deltagelse i alle dagligdagens rutiner og opgaver som knytter sig til en selvstændig levevis, hvor eleven kompetencer indenfor madlavning, oprydning, rengøring, personlig hygiejne, indkøb , transport m.v. udvikles og støttes.

Jeg er elev
Jeg er..