Fritidsliv

Som en naturlig del af et helhedspædagogisk grundlag, er fritidsliv også en del af hverdagen på Kariseuddannelsen.- Både som en integreret del af linjeundervisningen, boundervisningen og som et selvstændigt fag. Fritidsliv er således en del af undervisningen både i den skemalagte tid, som i de studerendes fritid.

Målet med undervisningen i fritidsliv er, at præsentere de studerende for hvilke muligheder der er for at have et aktivt fritidsliv, både indenfor Kariseuddannelsens rammer, men også som en del af lokalsamfundet. De studerende planlægger, med udgangspunkt i deres uddannelsesplan, sammen med deres huslærer, hvilke aktiviteter de deltager i såvel i undervisningen som i fritiden.

 

I den skemalagte fritidslivsundervisning tilbydes:

Friluftsliv – Lifestyle – Bevægelse –  Zumba – Fitness – Svømning – Boldspil

 

Som fritidslivsaktivitet tilbydes:

Bowling – Wiiklub – Klub Futura – Gåhold – Hardball – Fodbold – Spejder – Musik – Kreaklub

 

Derudover har nogle studerende også individuelle aftaler om; Ridefys – Fysioterapi o. a.

Jeg er elev
Jeg er..