Linjer

Kariseuddannelsen har 3 forskellige linjer som kendetegner den retning du kan have på din uddannelse. Den unge planlægger sammen med sin huslærer, sin vejleder og sin lærer, hvilken linje den unge skal være på og hvilke mål der arbejdes med i undervisningen, således at der er en kobling med de mål der er for undervisningen og de mål der arbejdes med i bodelen.

I undervisningen på Kariseuddannelsen arbejdes der med udgangspunkt i tre niveauer; at kende, at kunne og at mestre. – Herunder hele tiden med et fokus på og et afsæt i den unges nuværende kompetencer, således at der sikres udvikling i det tempo og med de læringsforudsætninger som den unge har.

 

LINJEFAGET SERVICETEAM HASSELVEJ

På Serviceteamet er der fokus på uddannelse inden for arbejdsopgaver, der kan bidrage til vedligeholdelsen og driften af alle vores ejendomme og udenomsarealer. Serviceteamet arbejder som udgangspunkt både i Haslev og Karise, og der bliver arbejdet inden for håndværksfagene: tømrer, gartner, maler samt dagligdags pedelarbejde.

På serviceteamet arbejdes der med fokus på at udvikle de studerendes individuelle kompetencer, således de kan betjene forskellige relevante maskiner, redskaber og udstyr. Serviceteamet har mange forskellige ansvarsområder, og de studerende kan deraf også have mange forskellige funktioner, alt efter kompetencer. Nogle kører havetraktor og har ansvaret for græsslåning, mens andre hjælper med flytning og hæk-klipning.

Serviceteamet består også af en kantinedel, som udgør Kariseuddannelsens frokostordning, og her er fokus på uddannelsen inden for kantinedrift.

De studerende skal lære mindre serviceopgaver i forbindelse med modtagelse af catering fra Leopold, hvilket omfatter egenkontrol og håndtering ved modtagelse, anretning/servering og afrydning. Derudover vil de studerende gradvis bliver oplært i forskellige serviceopgaver, hvor mødeopdækning, blomsterbinding, rengøringsopgaver m.v. vil blive inddraget.

Undervisningsforløbet vil dermed omfatte personlig hygiejne, fødevarehygiejne, ergonomi, rengøringskendskab, servicebegrebet og vigtigheden ved samarbejdsrelationer.

 

LINJEFAGET VÆRKSTEDSBUTIKKEN UNA

Værkstedsbutikken Una er beliggende i Haslev midtby og fungerer som en butik blandt byens øvrige forretninger.

Varerne i butikken er alle af kreativ og håndværksmæssig karakter og de fremstilles blandt andet af de studerende i butikkens lokaler i butikkens åbningstid, hvor folk fra lokalsamfundet kan komme ind og stille spørgsmål og se, hvordan varerne bliver til og selvfølgelig eventuelt handle. Et vigtigt element som studerende er derfor også at tilegne sig færdigheder, hvor man modtager og betjener kunder, med alt hvad det indebærer af fakturaskrivning, betjening af pengekasse og kendskab til, hvordan man gebærder sig i kontakten med nye mennesker.

I Una arbejder vi blandt andet inden for områderne: keramik, pileflet, håndarbejde, smykker og billeder. Her tilegner de unge sig en eller flere håndværksmæssige kompetencer og oplever at deres arbejde har en salgsværdi, når deres færdige produkter efterspørges af kunderne.

Jævnligt afholder vi små aftenkurser, hvor alle er velkomne til at købe billet og deltage. Ved disse kurser kan de studerende deltage som hjælpere og dele ud af egne erfaringer.

 

LINJEFAGET MADHUSET GAIA

På Linjefaget Madhuset GAIA arbejder vi meget praktisk – vi bager, snitter, sylter, steger og laver sund og dejlig mad til os selv og de ansatte i Karisefonden. Vi har også dage med fokus på teoretiske emner, hvor vi går i dybden med forskellige temaer som en del af længere undervisningsforløb.

Vi lærer om forskellige arbejdsgange i køkkenet og kommer undervejs omkring emner som: kost, sundhed, økonomi, rengøring og hygiejne.

Vi benytter så vidt muligt sæsonernes råvarer og princippet fra jord til bord er et vigtigt element. Således sår og høster vi eksempelvis vor egne krydderurter, og temaerne for undervisningen følger i vid udstrækning årets gang.

Uddannelsen leder frem til at være kompetencegivende indenfor køkkenfaget, kompetencer der retter sig mod kantinedrift, storkøkkener og forskellige nicher indenfor madlavning og fødevaretilberedning.

LINJEFAGET MEDIEHUSET DOS

På Linjefaget Mediehuset DOS undervises de studerende i et bredt udvalg af informations-og kommunikationsteknologiens muligheder, fordelt i 3 hovedkategorier. Design, E-sport og Kommunikation.    

E-sport er i kraftig vækst på verdensplan og på Mediehuset DOS har vi rammerne for at arbejde målrettet og professionelt med blandt andet Counter Strike og lignende spil.  Planlægning, strategi, samarbejde, kommunikation og motion er i højsædet i undervisningen. 

Vi fokuserer på at træne i teknikker, programmer og med alt vores udstyr. Undervisningen foregår med både teori og praksis og planlægges med udgangspunkt i, at vi lærer bedst imens vi gør det. Derfor vil meget af vores produktionsarbejde også blive brugt på vores interne platforme, som f.eks. Facebook, hjemmeside, intranet, udstillingslokaler m.m.  

Dansk, engelsk og matematik vil indgå i undervisningen, med udgangspunkt i den enkelte studerendes mål, færdigheder og faglige niveau.   

Vi arbejder ud fra progressionstanken: KENDSKAB > KUNDSKAB > MESTRING.  

Jeg er elev
Jeg er..