Samfundsliv på Kariseuddannelsen

Alle studerende undervises i samfundsliv som en integreret del af linjeundervisningen, boundervisningen og som et selvstændigt fag.

Emnerne i samfundsliv tager afsæt i forståelsen af fællesskab, demokrati og medborgerskab, både i forhold til  Kariseuddannelsens egne rammer, men også i samspil med omverdenen.

Undervisning i samfundsliv skal medvirke til at ruste de studerende endnu mere til det voksenliv som de vil blive en del af efter Kariseuddannelsen.

Medborgerskab, selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. I praksis handler det om den enkelte studerendes viden og kompetencer i forhold til aktiv samfundsdeltagelse og med en selvforståelse og ejerskab af, at alle skal og kan bidrage til samfundet i det omfang den enkelte magter det. Selv- og medbestemmelse og deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser bliver først en naturlig del af dagligdagen, når der er fokus på medborgerskab i alle henseender, herunder al undervisning, weekendaktiviteter, elevsamtaler, undervisningsplaner, forælder kontakt, praktik m.v.

Jeg er elev
Jeg er..