Studierejse

På Kariseuddannelsen har vi en årlig studierejse. Studierejsen har afsæt i en dannelses og oplysningsrejse og de studerende er selv med til at planlægge studierejsens indhold, som en del af undervisningen. Studierejsen skal bidrage til at skabe oplevelser for de studerende samt give mulighed for at bringe de studerende indsigt i andre kulturer og samfund. De studerende bliver præsenteret for andre regler og strukturer og oplever at livet kan leves på mange forskellige måder.

Udover den faglige viden, som undervisningen tilfører de studerende, skaber studierejsen grundlag for nye relationsdannelser, ligesom den medvirker til at forstærke eksisterende venskaber. Studierejsen udfordrer og styrker de studerendes sociale forståelse og kompetencer og er med til at ruste vores studerende, til mødet med det ikke altid så kendte. Studierejsen kan være i Danmark såvel som udlandet.

Jeg er elev
Jeg er..